UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA

2 października 2023 roku odbędzie się uroczystość poświęcenia oddziałów przedszkolnych oraz nowej części Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie.

Uroczystość rozpocznie się mszą św. w Kościele św. Brata Alberta w Mnikowie o godzinie 9:00.

Następnie odbędzie się część artystyczna
przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne