w roku szkolnym 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

terminy

wydarzenia

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2022 r.

Dzień ustawowo wolny

22 grudnia 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r.

Dzień ustawowo wolny

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Ferie zimowe woj. małopolskie

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

2 maja 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2023 r.

Dzień ustawowo wolny

23 maja 2023 r.
– j. polski

24 maja 2023 r.
– matematyka

25 maja 2023 r.
– j. nowożytny

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno wychowawczych
dla uczniów klas I-VII

8 czerwca 2023 r.

Dzień ustawowo wolny

9 czerwca 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

Kalendarz pdf —>>