„ Za pan brat z wartościowymi ludźmi ”

Ogólnoszkolny Projekt

1. Ogłaszam realizację projektu, połączonego z konkursem, promującego wartości i mającego na celu zapoznanie się z życiem i działalnością osób, które zostały patronami okolicznych szkół.

2. Każdy kolejny miesiąc będzie związany z postacią patrona danej szkoły i ogłoszony miesiącem jego imienia.
I tak:
• Październik – miesiącem Księcia Józefa Poniatowskiego
(SP Mników)- to już za nami
• Listopad – miesiącem św. Matki Teresy z Kalkuty
( SP Cholerzyn)
• Grudzień – miesiącem św. Józefa
( SP Kaszów nr 1)
• Styczeń – miesiącem Antoniego Sewiołka
( SP Czułów)
• Luty – miesiącem św. Jana Kantego
( SP Liszki)
• Marzec – miesiącem kpt. pil. Mieczysława Medweckiego
( SP Morawica)
• Kwiecień – miesiącem św. Królowej Jadwigi
( SP Kaszów nr 2)
• Maj – miesiącem kardynała Stefana Wyszyńskiego
( SP Kryspinów)
• Czerwiec – ogólne podsumowanie projektu.

3. Działania związane z projektem:
1) zapoznanie się z życiem i działalnością poszczególnych osób ( patronów szkół) w kolejnych miesiącach poprzez:
samodzielne wyszukiwanie informacji przez uczniów,
lekcje historii ( w każdym miesiącu w klasach IV-VIII odbędzie się jedna lekcja historii poświęcona danej postaci),
godziny wychowawcze;

2) promowanie wartościowych postaw omawianych postaci poprzez przygotowanie prac, będących podsumowaniem miesiąca;

3) publikowanie na stronie szkoły, w każdym miesiącu, galerii prac;

4) podsumowanie w czerwcu i wytypowanie najlepszych, najbardziej oryginalnych i pomysłowych prac z każdego miesiąca w czterech kategoriach wiekowych:
klasa „0”
klasy I-III
klasy IV-VI
klasy VII-VIII

4. Prace projektowe należy przygotować w formie:
• pracy plastycznej( dowolna technika)
• rzeźby ( np. z masy solnej, gipsu)
• komiksu
• wyklejanki, wydzieranki
• dekupage
• makiety

5. Prace uczniowie oddają do końca każdego miesiąca do organizatora projektu lub w obecnej sytuacji przesyłają zdjęcia pracy na adres:
malgorzata.kolodziejczyk@mnikow.eu

Zachęcam wszystkich uczniów, wychowawców i rodziców do włączenia się w proces realizacji projektu. Mam nadzieję, że osoby, które kiedyś, ktoś wybrał na patronów szkół, staną się postaciami bliższymi naszym dzieciom. Poznają ich historię i docenią życie, jakie wiedli. Dzięki temu zrozumieją też powody, jakimi ktoś się kierował, wybierając ich na patronów swoich szkół.

Organizator
Małgorzata Kołodziejczyk