Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły

PRZEKAŻ 1% STOWARZYSZENIU POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA
w ramach akcji
1% DLA NASZEJ SZKOŁY

Aby przekazać 1% podatku na rzecz naszej szkoły w odpowiednim formularzu PIT należy:
W rubryce
Numer KRS” wpisać: 0000052078
W rubryce
Wnioskowana kwota” wpisać: wartość należnego 1% odpisu
W rubryce
Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie