Eliminacje szkolne …

„Patriotyczne obrazy pieśnią malowane”

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym wszystkich uczniów, by wsłuchali się w treści jakie niosą ze sobą tradycyjne pieśni patriotyczne, które podarowała nam historia i zinterpretowali je w swych dziełach:
– klasy I-III – I kategoria wiekowa
w oparciu o pieśń: „Pierwsza Kadrowa”
– klasy IV -VI – II kategoria wiekowa
w oparciu o pieśń: „Pałacyk Michla”
– klasy VII-VIII – III kategoria wiekowa
w oparciu o pieśń: „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”

Przedstaw jedną scenę zawartą w tej pieśni patriotycznej wybraną techniką MALARSKĄ lub GRAFICZNĄ
przykład – MALARSTWO (praca w kolorze)
zalecane: farby plakatowe, akwarele, akrylowe, gwasz, tempera, pastele suche (tylko utrwalone fiksatywą), pastele olejne, kredki (w tym akwarelowe).


przykład – GRAFIKA (praca monochromatyczna czyli w jednym kolorze),
zalecane: tusz, ołówek, kredka, węgiel (tylko utrwalony fiksatywą)


FORMAT pracy A3 (297x420mm), forma płaska (karton, papier, płótno)
– UWAGA: konkurs nie obejmuje prac przestrzennych

Do 10 listopada 2022r
prosimy dostarczyć prace do nauczyciela plastyki (Grzegorz Regulski) lub na świetlicę w Mnikowie.
/Należy podać: tytuł namalowanej pieśni, imię i nazwisko, klasę, adres szkoły autora/

W eliminacji szkolnej można złożyć dowolną liczbę prac.
Każda praca biorąca udział w konkursie zostanie nagrodzona
oceną z plastyki oraz wyróżniona odpowiednio na forum szkoły – najlepsze nagrodą rzeczową

Do finału przejdzie po jednej pracy z każdej kategorii wiekowej,
wybranej drogą eliminacji szkolnych,
Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe!!!

—->> REGULAMIN
—->> PLAKAT A3
—->> PLAKAT A4
—->> karta zgłoszenia
—->> teksty pieśni
przykłady prac z 2021r. —–>>>