Gminny Konkurs Plastyczny

W obecnym roku szkolnym nie będzie nam dane spotkać się
na tradycyjnym już Święcie Pieśni Patriotycznej w Mnikowie,
dlatego też zachęcamy wszystkich
uczniów klas starszych /od IV do VIII/,
by pochylić się nad treściami jakie niosą ze sobą tradycyjne pieśni patriotyczne.

„Patriotyczne obrazy pieśnią malowane”

Wybraną techniką malarską przedstaw jedną scenę zawartą w dowolnej tradycyjnej pieśni patriotycznej.
/dowolna technika malarska, format A3, forma płaska/

FOTOGRAFIĘ PRACY PRZEŚLIJ NA ADRES konkurs@mnikow.eu
/PODAJ: tytuł namalowanej pieśni, imię i nazwisko, klasę, adres szkoły do której uczęszczasz/

termin nadsyłania prac – 15 listopada 2020 r.

ogłoszenie wyników około 20 listopada 2020 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W MNIKOWIE
konkurs jest skierowany do uczniów szkół Gminy Liszki

regulamin: doc –>>  pdf –>>

plakat do pobrania –>>>