LEKTURNIK 2019/20

Zeszłoroczni laureaci to:
I miejsce – Justyna Iwańczyk,
II – Sara Sieprawska,
III – Zuzanna Mars
wyróżnienia: Nina Kopeć i Tomasz Kamiński.

Ogłaszamy nowy konkurs dla uczniów klas IV do VI SP w Mnikowie
Ma on za zadanie pobudzać i wzmacniać zainteresowania czytelnicze i umiejętności plastyczne.
Konkurs trwać będzie od połowy września 2019 roku do końca maja 2020 roku. Po uprzednim sprawdzeniu przez nauczycieli polonistów, do dnia 10 czerwca uczniowie złożą swoje lekturniki w bibliotece szkolnej.
Oceny wszystkich zeszytów lektur z poszczególnych klas dokona niezależna komisja w terminie między 10 a 15 czerwca 2020 roku.

Regulamin lekturnika