Przekaż 1,5% podatku dla naszej szkoły

PRZEKAŻ 1,5% STOWARZYSZENIU POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA
w ramach akcji 1,5% DLA NASZEJ SZKOŁY

Aby przekazać 1,5% podatku na rzecz naszej szkoły w odpowiednim formularzu PIT należy:
W rubryce
Numer KRS” wpisać: 0000052078
W rubryce
Wnioskowana kwota” wpisać: wartość należnego 1,5% odpisu
W rubryce
Cel szczegółowy 1,5%” wpisujemy: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

 

Dziękuję, za każdą formę wsparcia jaką szkoła otrzymuje od Państwa, w tym za przekazywanie 1,5% na rzecz naszej szkoły,
informuję, że pozyskana kwota za 2022r wynosi 807,48 zł.
Dziękując, proszę i zachęcam do przekazywania 1,5% podatku również podczas rozliczeń tegorocznych.

Z wyrazami szacunku

Izabela Witkowska – dyrektor szkoły