Terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli

Szanowni Rodzice
W załączeniu publikujemy terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Liszki (dotyczy dzieci zameldowanych na terenie Gminy Liszki).
W lipcu i sierpniu 2024 r. przedszkola i oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych zorganizują zajęcia przez jeden miesiąc.
Na pozostały okres będzie można zapisać dziecko do innego
przedszkola/szkoły.
Nasza szkoła dyżur pełni w lipcu, dysponujemy 25 miejscami,
w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci uczęszczające do
naszych oddziałów przedszkolnych.
Zapisy na dyżur wakacyjny w naszej szkole trwać będą
od 08.04.2024 r. do 12.04.2024 r. od godz. 7:00 – 15:00
poprzez złożenie wniosku / w formie papierowej/ do sekretariatu.

O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszenia.
W sytuacji zgłoszenia większej liczby dzieci, o przyjęciu decydować
będzie sytuacja rodzinna tj. zatrudnienie obojga rodziców.

WNIOSEK—>>

Izabela Witkowska
Dyrektor Szkoły