Witaj wiosno!

harmonogram dnia POWITANIA WIOSNY W SP MNIKÓW

dla klas IV-VIII lekcje skrócone wg. planu:

1………. 8.00 – 8.20
2………. 8.25 – 8.45
3………. 8.50 – 9.10
4………. 9.15 – 9.35
5………. 9.40 – 10.00
6……… 10.05 – 10.25

Od 10:30 uczniowie biorą udział w HUMOR-SPORT CHALLENGE organizowanym przez Samorząd Uczniowski – więcej szczegółów zostało umieszczonych na plakacie.

dla klas 0-III lekcje wg. planu:

1………. 8.00 – 8.45
2………. 8.55 – 9.40
3………. 9.50 – 10.35

Od 10.50 – 11.35
• rozstrzygnięcie konkursu na „Marzannę”,
• symboliczne topienie Marzanny
• otwarcie odnowionego placu zabaw!

adres:

jolanta.majka@mnikow.eu