Wytyczne zachowania bezpieczeństwa

zdrowotnego MEiN, MZ i GIS
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ogólne zasady dla szkół i placówek:
Szczepienie: – rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.
Higiena: – częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Wietrzenie: – zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

całość do pobrania —->>