Rozpoczyna się rekrutacja 2023/2024

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 20.02.2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie na rok szkolny 2023/2024.

Do oddziału przedszkolnego „sześciolatków” będą przyjmowane dzieci z roczników 2017-2018.

Do grup przedszkolnych będą przyjmowane dzieci z roczników 2020 – 2019.
Utworzenie oddziałów/ grup przedszkolnych podyktowane będzie liczbą zgłoszeń dzieci spełniających warunki.
O liczbie otwartych oddziałów poinformujemy po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji w dniu 22.03.2023 r.

Szkoła dysponuje 23 miejscami w oddziale przedszkolnym „sześciolatków”.

Szczegółowe informacje tj.: terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów i obowiązujące druki zamieszczamy poniżej.

Druki obowiązujących wniosków do pobrania w załącznikach. Prosimy o składanie kompletnych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie poszczególnych kryteriów.

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły!

Izabela Witkowska – Dyrektor Szkoły

1|—>> Zarządzenie nr SA.0050.10.2023 Wójta Gminy Liszki z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
2|—>> Uchwała Nr XVI2012020 Rady Gminy Liszki z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół pod
3|—>> Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
4|—>> SKMBT_28323013014330
5|—>> WNIOSEK PRZEDSZKOLE
6|—>> WNIOSEK KLASA I