Szkoła pamięta Antoniego Sewiołka

Uczniowie biorący udział w projekcie „ Za pan brat z wartościowymi ludźmi” wpisali się jednocześnie w akcję „ Szkoła pamięta”.
W ramach projektu zapoznawali się z życiem i działalnością patronów okolicznych szkół. Dzięki tej akcji poznali i będą pamiętać Antoniego Sewiołka , człowieka związanego z pobliskimi miejscowościami: Rybną i Czułowem oraz patrona Szkoły Podstawowej w Czułowie.
Antoni Sewiołek urodził się w 1892 r. w Rybnej. Został piekarzem w Krakowie , a potem wyjechał na Śląsk i pracował jako górnik. W 1914 r. został wcielony do armii Austro-Węgier.
W 1919 r., już w wolnej Polsce, wziął ślub z Anielą Burzyńską z Czułowa. Postanowił przenieść się do miejscowości, z której pochodziła jego żona. W 1922 r. urodziła im się córka Katarzyna, a Antoni postanowił wyjechać z rodziną do Francji .Liczył, że praca górnika poprawi sytuację materialną najbliższych.
W 1928 r. postanowił wrócić do Czułowa, gdzie zajmował się gospodarstwem. Został aktywnym działaczem ludowym, co przejawiało się w zakładaniu Kół Ludowych w rejonie Czernichowa, Liszek oraz rodzinnej Rybnej.
W trakcie II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną, co przepłacił życiem. Wstąpił do Batalionów Chłopskich, zostając nawet komendantem BCh Czernichów. Na początku lipca 1943 r. nastąpiła pacyfikacja Kaszowa i Liszek. Sewiołek pospieszył z pomocą materialną dla pogorzelców.
Niestety 14 lipca 1943 r. został aresztowany przez Niemców. Był przesłuchiwany w Liszkach, ale bohatersko nie wydał kolegów z konspiracji.Za swoją dzielną postawę 17 lipca 1943 r. został rozstrzelany przez okupantów przy drodze z Liszek do Piekar.
Jego ostatnimi słowami miało być zdanie: „Niech żyje wolna Polska!”
Został pochowany na cmentarzu w rodzinnej Rybnej.

Małgorzata Kołodziejczyk